Vállalkozás Szlovákiában – mi kell hozzá?

Mint már tudja, Magyarországon és Szlovákiában is működtetünk webáruházakat. Magyar ügyfeleink számára áttekintést készítettünk azokról a kérdésekről, melyeket szem előtt kell tartania, ha vállalkozást szeretne indítani Szlovákiában.

Vállalkozás Szlovákiában

Vállalkozási forma

Vállalkozói engedélyhez kötött vállalkozás

A legegyszerűbb vállalkozási forma a vállalkozói engedélyhez kötött vállalkozás. Az ilyen jellegű vállalkozás olyan folyamatos tevékenység, melyet a vállalkozó önállóan, saját nevében és kockázatára, haszonszerzés céljából folytat. Vállalkozói engedélyt bármely természetes vagy jogi személy kiválthat magának, miután eleget tesz a vállalkozói törvényben meghatározott feltételeknek.

A vállalkozói engedély megszerzésének feltételei:

A vállalkozói engedélyt háromféleképpen lehet igényelni a vállalkozási hivatalnál: személyesen a társaság székhelye szerint illetékes járási hivatalban, elektronikus úton (elektronikus benyújtáshoz elektronikus személyi igazolvánnyal, azaz eID-kártyával kell rendelkeznie) vagy külső tanácsadó útján (egy erre szakosodott vállalatot bíz meg az ügyintézéssel). A vállalkozói engedély kiadásának díja 5 euró.

Korlátolt felelősségű társaság

A korlátolt felelősségű társaság a jogi személyek legelterjedtebb vállalkozási formája Szlovákiában. Kft alapításakor tartsa be az alábbiakat:

  1. Írjon társasági szerződést – abban az esetben, ha a társaságot egy személy alapítja, alapító okirat szükséges, ha 2 vagy több személy, akkor társasági szerződés. A szerződésben az aláírásokat hivatalosan hitelesíteni kell.
  2. Az adóhatóság hozzájárulása a társaság cégjegyzékbe való bejegyzéséhez – a társaság alapítójának állandó lakóhelye szerint illetékes adó- vagy vámhivatalnál be kell nyújtania a társaság bejegyzéséhez való hozzájárulás iránti kérelmet hogy megerősítsék, a társaság alapítójának nincs adó- vagy vámtartozása. Ha a társaságnak egynél több alapítója van, a hozzájárulást mindannyiuknak be kell szereznie.
  3.  A vállalkozói engedélyt tanúsító okirat megszerzése – lásd a „vállalkozói engedélyhez kötött vállalkozás” c. fejezetet.
  4. A jegyzett tőke befizetése – a jegyzett tőke minimális összege 5000 EUR. Egy tag minimális törzsbetétje 750 EUR.
  5. A korlátolt felelősségű társaság bejegyzése a cégjegyzékbe – a bejegyzés iránti kérelmet a társaság alapításától számított 90 napon belül személyesen, a társaság székhelye szerint illetékes kerületi hivatal cégbíróságához, a vállalkozási hivatal egyablakos ügyintézési pontján vagy elektronikus úton kell benyújtani.

Részvénytársaság

A részvénytársaság nem tartozik a szokásos internetes vállalkozási formák közé. Legfőbb előnyei a névtelenség (a részvényeseket nem jegyzik be a cégnyilvántartásba) és az a tény, hogy a részvényesek nem felelnek a társaság kötelezettségeiért.

ÁFA

Az áfaregisztrációs kötelezettség minden olyan adóalanyra vonatkozik, aki 12 egymást követő naptári hónapban 49 790 euró forgalmat ér el. Ennek a személynek az áfafizetési kötelezettség keletkezésétől számított 10 napon belül értesítenie kell az illetékes adóhatóságot. A hatóság ezt követően megvizsgálja a benyújtott iratokat, hatósági bizonyítványt állít ki, és az adott személynek kiadja az áfa adószámot. Szlovákiában az általános ÁFA-kulcs jelenleg 20%, a csökkentett 10%. 

Számvitel

Minden vállalkozó – a vállalkozás formájától függetlenül – köteles könyvelést vezetni. Nyilvántartást kell vezetnie a bevételeiről, készleteiről és követeléseiről.

Webáruház esetén kötelezően feltüntetendő információk

Az elérhetőség és azonosító adatok feltüntetése a webáruházban manapság már alapvető követelménynek és értelemszerűnek számít. Amellett, hogy ezeknek az információknak a feltüntetését törvény írja elő, a vásárlók szempontjából a webáruház megbízhatóságának növelésében is segítenek. Nem sokan akarnak utánakeresni az adatoknak a cégjegyzékben vagy a vállalkozói nyilvántartásban, így ezeknek a kulcsfontosságú információknak a hiánya a webáruházban elveheti a kedvét a vásárlástól.

Mi mindent kell a szlovák vállalkozóknak kötelezően feltüntetniük a webáruházban?

A cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozóknak fel kell tüntetniük a cégjegyzék megnevezését, beleértve az ügyszámot. A cégjegyzékbe be nem jegyzett személyek a más nyilvántartásba való bejegyzést tüntetik fel (leggyakrabban a vállalkozói nyilvántartást).

Hol tüntessük fel ezeket az információkat?

Ezek az információk általában a „Rólunk” vagy az „Elérhetőségek” menüpontban szerepelnek, valaki a weboldal láblécébe írja. A kereskedelmi törvénykönyv nem köti ki pontosan, hol kell ezeket az információkat feltüntetni, tehát ezek közül bármelyik lehetőség helyénvaló. Ajánlatos mindezeket az információkat belefoglalni a vásárló által letölthető üzleti feltételekbe. Az egyetlen feltétel az, hogy ezek az adatok a vásárlók számára könnyen hozzáférhetőek legyenek.

Az említett információk mellett azonban a fogyasztóvédelmi törvény értelmében a házaló és csomagküldő kereskedelem esetén a távollevők közötti szerződés megkötése előtt az alábbi adatokat köteles átadni a vásárlónak:

A webáruházak többsége ezenkívül feltünteti az áruház üzemeltetéséért felelős személy nevét, a nyitvatartási időt és a bankszámlaszámot, viszont ezek nem kötelezőek.

És mi a helyzet a magyarországi személyekkel Szlovákiában?

A törvény értelmében a külföldi személyek ugyanazokkal a feltételekkel és ugyanolyan terjedelemben folytathatnak Szlovákiában vállalkozási tevékenységet, mint a szlovák állampolgárok, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik. Külföldi személynek a Szlovák Köztársaság területén kívül található lakóhellyel/székhellyel rendelkező természetes személy/jogi személy minősül. A külföldi személy jogi személy vagy társaság alapításában is részt vehet.

Bejegyzés navigáció

Írjon megjegyzést

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Üzenet elküldésével elfogadja az adatvédelmi irányelveket